فهیمه شریفی

کارشناس حسابداری – دانش آموخته جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

۱۳۹۸ نمایشگاه طراحی و نقاشی گذرتن-گالری هنرهای معاصر اصفهان
۱۳۹۸ نمایشگاه نقاشی متن درمتن-((خانه هنرمندان ایران))
۱۳۹۸ برندهه مسابقه طراحی سکو گراف
۱۳۹۸ نمایشگاه نقاشی گروهی سیل گالری نگر
۱۳۹۷ جشنواره حجم و نقاشی روبان قرمز برج میلاد
۱۳۹۷ نمایشگاه سلف پرتره گالری هپتا
۱۳۹۶ نمایشگاه حجم و نقاشی نگاهی نو، روزمرگی گالری نگر
نمایشگاه نگاهی نو ،تجربه ای متفاوت گالری هامونیک کرج
۱۳۹۵ نمایشگاه سالانه چاپ گالری لاله
۱۳۹۴ نمایشگاه تبادل چاپ دستی گالری لاله
۱۳۹۲ نمایشگاه نقاشی نگارگری فرهنگسرای فدک
۱۳۹۰ نمایشگاه نگارگری فرهنگسرای شفق
و
۱۵ سال کار مینیاتور در خدمت استاد مصطفی بسیجی