لیلا میرزاخانی

بیوگرافی:
1385 : دریافت مدرک کارشناسی در رشته ی نقاشی، دانشگاه هنر، تهران
1391 : دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته ی چاپ دستی و گرافیک هنری، آکادمی هنرهای زیبا، رُم
1392 : گذراندن دوره‌ی تربیت مدرس در آکادمی هنرهای زیبا، رُم
نمایش های انفرادی:
1394 : نمایشگاه انفرادی، «تکرار آواز آبی»، گالری طراحان آزاد، تهران
1397 : نمایشگاه انفرادی، «سنگ‌ها‌، رودخانه»، پروژه‌های بیرون از دستان، تهران