لیلی متین دفتری

بیوگرافی:
1335 : تحصیل در مدرسه‌ی هنر اِسلید در یونیورسیتی کالج لندن
نمایش های انفرادی:
1345 : نمایشگاه انفرادی، گالری بُرگِس، تهران
1346 : نمایشگاه انفرادی، گالری استودیو صبا، ویلینگِن، آلمان
1346 : نمایشگاه انفرادی، گالری اَبوت هال، شهرک کِندال، انگلستان
1347 : نمایشگاه انفرادی، گالری سولتیس، پاریس، فرانسه
1347 : نمایشگاه انفرادی، گالری نگار، تهران، ایران
1395 : نمایشگاه انفرادی، «لیلی متین دفتری»، گالری امکان، تهران
نمایش های گروهی:
1342 : نمایشگاه گروهی، گالری نیلا، تهران
1345 : نمایشگاه گروهی، «هنرمندان ایرانی»، دهلی نو و بمبئی، هندوستان
1346 : نمایشگاه گروهی، «25 سال هنر مدرن»، تهران، ایران
1347 : نمایشگاه گروهی، «هنر مدرن ایران»، دانشگاه کلمبیا، نیویورک
1347 : نمایشگاه گروهی، دومین فستیوال هنر شیراز، ایران
1352 : نمایشگاه گروهی، کاخ هنرهای زیبا، بروکسل
1352 : نمایشگاه گروهی، سالن پاییز، پاریس
1355 : نمایشگاه گروهی، هشتمین جشنواره‌ی بین‌المللی نقاشی، شهر کنی سور مرن، فرانسه
1395 : نمایشگاه گروهی، «آثاری از پیشکسوتان هنر ایران زمین»، دید گالری، تهران
1395 : نمایشگاه گروهی، «میانِ دو روز»، گالری هنرِ امروز، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی، «يک گفت‌و‌گوى ديدارى»، به همراهی منوچهر یکتایی، دستان +2، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی، «نمایشگاه سالانه‌ی اَمُرداد: طبیعت بی‌جان»، گالری افرند، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی، «پنجاه سالگی»، نمایشگاه آثار 50+5 هنرمند معاصر ایرانی، گالری سیحون، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی، «96+»، گالری افرند، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «فروش آزاد»، گالری طراحان آزاد، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «ترجمان رويیدن»، گالری وصال شیرازی، شیراز
1398 : نمایشگاه گروهی، «اطلس رویاهایم»، گالری نیکولاس فلامل، پاریس
بینال ها:
1341 : شرکت در دومین بی‌ینال تهران، ایران
جوایز:
1345 : برنده‌ی جایزه در پنجمین بی‌ینال تهران، ایران