محسن یزدی‌پور

بیوگرافی:
1382 : دریافت مدرک کارشناسی عکاسی از دانشگاه آزاد اسلامی، تهرا
ن1385 : دریافت مدرک کارشناسی ارشد عکاسی از دانشگاه هنر، تهران
نمایش های انفرادی:
1389 : نمایشگاه انفرادی، «نام کوچک من، سرباز»، گالری آزاد، تهران
1391 : نمایشگاه انفرادی، «تنفس»، گالری آزاد، تهران
1398 : نمایشگاه انفرادی، «منظره‌ای برای ندیدن»، گالری اِی‌جی، تهران
نمایش های گروهی:
1380 : نمایشگاه گروهی، «عکاسان جوان»، گالری راه ابریشم، تهران
1380 : نمایشگاه گروهی، «مناظر شهری»، گالری دریابیگی، تهران
1382 : نمایشگاه گروهی، «خودنگاره‌ها»، گالری راه ابریشم، تهران
1382 : نمایشگاه گروهی عکاسی، گالری لاله، تهران
1382 : نمایشگاه گروهی عکاسی، گالری برگ، تهران
1383 : نمایشگاه گروهی، «مناظر شهری»، گالری آبان، تهران
1383 : نمایشگاه گروهی، «بهار ایرانی»، فِنَک مونت‌پارناسه، پاریس
1385 : نمایشگاه گروهی، «ای ایران»، توری برای عکاسان معاصر ایرانی در استرالیا و نیوزیلند
1387 : نمایشگاه گروهی عکاسی، «چشم درونی»، موزه هنرهای معاصر، تهران
1388 : نمایشگاه گروهی، «عاشورا»، گالری راه ابریشم، تهران
1388 : نمایشگاه گروهی، «165 سال عکاسی ایران»، میوز دو کوای برانلی، پاریس
1388 : نمایشگاه گروهی، مدرسه‌ی ایتالیایی تهران
1389 : نمایشگاه گروهی، «کتاب مهریز: چشم»، گالری محسن، تهران
1390 : نمایشگاه گروهی، «تی. وی.»، گالری محسن، تهران
1391 : نمایشگاه گروهی، «بی‌نام»، ف‌فوتوگالری، کاردیف، انگلستان
1392 : نمایشگاه گروهی، «خاموشی»، گالری شیرین، تهران
1393 : نمایشگاه گروهی، «حال کامل»، کواد گالری، دربی، انگلستان
1393 : نمایشگاه گروهی، «عکاسی معاصر ایران»، فاین آرت گالری، لوس‌آنجلس
1397 : نمایشگاه گروهی، پروژه‌ی مونوکسید تهران، گالری راه ابریشم - پارک لاله، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «ششمین جشنواره بین‌المللی هنر برای صلح»، پردیس ملت، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی عکس، گالری داج، تهران
بینال ها:
1382 : نهمین بی‌ینال عکاسی، انستیتو صبا، تهران