محمدحسین خاتمی‌فر

کارشناسی مجسمه‌سازی، دانشگاه تهران ۱۳۹۸
نمایشگاه گروهی “دو واحد مجسمه”، خانه هنرمندان ایران ۱۳۹۷
نمایشگاه گروهی”طبیعت بیجان” تالار ایران، دانشگاه تهران ۱۳۹۷
نمایشگاه گروهی “وان میلیون” گالری ثالث ۱۳۹۷
دوسالانه نقاشی دامون فر، گالری پردیس ملت ۱۳۹۷
برگزیده دوم دوسالانه نقاشی دامون فر ۱۳۹۷
نمایشگاه گروهی “رصد”، گالری دستان +۲ ۱۳۹۸
نمایشگاه گروهی فیگوراتیو، گالری ایرانشهر ۱۳۹۸