مسعود مجذوبی

متولد ۱۳۵۹، تهران
فارغ التحصیل کارشناسی طراحی صنعتی از دانشگاه هنر تهران ۱۳۸۲
عضو انجمن هنرهای تجسمی معاصر
عضو انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران
عضو گروه نقاشی و چاپ چارسوی هنر

نمایشگاه ها

نمایشگاه انفرادی

۱۳۸۶ – گالری هفت ثمر (سایه سفید)

نمایشگاه های گروهی

۱۳۹۵ – پنجمین دوسالانه مجسمه شهری موسسه فرهنگی صبا (۳ اثر)

۱۳۸۸ – پنجمین دوسالانه نقاشی جهان اسلام موسسه فرهنگی صبا

۱۳۸۷ – نمايشگاه بين‌المللی چاپ دستی، استراليا (Compact Prints 2008)

۱۳۸۶ – نمايشگاه عکس ” فضا، نقاشی، عکس” – گالری الهه

۱۳۸۵ – نمايشگاه چاپ معاصر – گالری دی
– نمايشگاه چاپ معاصر – موزه هنرهای معاصر اصفهان
– نمايشگاه بين‌المللی چاپ دستی، استراليا (Compact Prints 2006)
– ششمين نمايشگاه گروه نقاشی چارسوی هنر – گالری هفت ثمر

۱۳۸۴ – پنجمین نمایشگاه سالانه نگارخانه ها و میراث فرهنگی – گالری قان بیگی
– گنجینه نگارخانه ها – بنیاد آفرینش های هنری نیاوران
– چهارمین نمایشگاه گروه نقاشی چارسوی هنر – موزه هنرهای معاصر اصفهان
– پنجمین نمایشگاه گروه نقاشی چارسوی هنر – گالری هفت ثمر

۱۳۸۳ – سومین نمایشگاه گروه نقاشی چارسوی هنر – گالری هفت ثمر

۱۳۸۰ – نمایشگاه یک گروه از چارسوی هنر – گالری هفت ثمر

بیان هنری آثار مسعود مجذوبی در فضایی بین هنر و ریاضیات تعریف میشود، جایی که هندسه اسلامی با صلابت و نظم خاص خود با جلوه‌های بیانگر رنگی تلفیق می‌شود. او علاقمند به برچیدن مرز بین هنرهای کاربردی و هنرهای تجسمی است؛ رهیافتی که برای او دریچه جدیدی میگشاید تا امکان رشد آثاری در دنیای تصاویر هندسی با ریشه های فرهنگی و تاریخی فراهم شود. الگوهای برگرفته از منطق ریاضیاتی معماری ایرانی در بستری جدید با ترکیب مواد به نقش‌مایه‌های اصلی اثر تبدیل می‌شوند؛ گویی غبار قدمت تاریخی هندسه ایرانی به کنار رفته و رنگ و لعاب کهن آن را از ورای لایه های شفاف معاصر نظاره گریم.