منوچهر معتبر

بیوگرافی:
1345 : فارغ‌التحصیلی با مدرک لیسانس هنر از دانشکده‌ی هنرهاي زيباي تهران
1345 : مهاجرت به آمریکا
1355 : اشتغال به تحصیل در نیویورک
1357 : دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌ی هنرهای زیبا و آموزش هنر، دانشگاه ایندیانا، ایالات متحده
نمایش های انفرادی:
1341 : نمایشگاه انفرادی، دانشکده‌ی هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران
1342 : نمایشگاه انفرادی، دانشکده‌ی هنرهای زیبا
1342 : نمایشگاه انفرادی، باشگاه جوانان تهران، تهران
1343 : نمایشگاه انفرادی، کاخ جوانان
1343 : نمایشگاه انفرادی، دانشکده‌ی هنرهای زیبا
1346 : نمایشگاه انفرادی، انجمن ایران و آمریکا، تهران
1347 : نمایشگاه انفرادی، انجمن ایران و آمریکا، تهران
1354 : نمایشگاه انفرادی، گالری سیحون، تهران
1354 : نمایشگاه انفرادی، دانشکده‌ی بازرگانی
1355 : نمایشگاه انفرادی، دانشگاه بازرگانی، تهران
1355 : نمایشگاه انفرادی، گالری سیحون
1355 : نمایشگاه انفرادی، دانشکده‌ی اقتصاد، مدرسه‌ی عالی تجارت، تهران
1356 : نمایشگاه انفرادی، گالری سیحون، تهران
1366 : نمایشگاه انفرادی، موزه‌ی هنرهای معاصر تهران
1368 : نمایشگاه انفرادی، گالری پافر، تهران
1369 : نمایشگاه انفرادی، گالری کلاسیک، تهران
1372 : نمایشگاه انفرادی، گالری آریا، تهران
1374 : نمایشگاه انفرادی، استودیو خصوصی، تهران
1374 : نمایشگاه انفرادی، گالری سبز، تهران
1375 : نمایشگاه انفرادی، استودیو خصوصی
1377 : نمایشگاه انفرادی، استودیو خصوصی، تهران
1377 : نمایشگاه انفرادی، استودیو شخصی
1378 : نمایشگاه انفرادی، گالری اثر، تهران
1379 : نمایشگاه انفرادی، گالری اثر، تهران
1381 : نمایشگاه انفرادی، گالری اثر، تهران
1383 : نمایشگاه انفرادی، گالری اثر، تهران
1385 : نمایشگاه انفرادی، موزه‌ی امام علی، تهران
1389 : نمایشگاه انفرادی، گالری اثر، تهران
1393 : نمایشگاه انفرادی، گالری آریانا، تهران
نمایش های گروهی:
1344 : نمایشگاه گروهی، انجمن ایران و آمریکا، تهران
1354 : نمایشگاه گروهی، گالری لوترک
1357 : نمایشگاه گروهی، دانشگاه ایندیانا، ایالات متحده
1357 : نمایشگاه گروهی، دانشکده‌ی هنر دانشگاه ایندیانا، ایالات متحده
1363 : نمایشگاه گروهی، نمایشگاه نقاشان بین‌المللی، مونت‌کارلو، موناکو
1364 : نمایشگاه گروهی، موزه‌ی هنرهای معاصر، تهران
1364 : نمایشگاه گروهی، نمایشگاه نقاشان بین‌المللی، مونت‌کارلو، موناکو
1364 : نمایشگاه گروهی، نمایشگاه بین‌المللی خوان میرو، بارسلونا، اسپانیا
1365 : نمایشگاه گروهی، موزه‌ی هنرهای معاصر تهران
1365 : نمایشگاه گروهی، فرهنگسرای نیاوران، تهران
1376 : نمایشگاه گروهی، گالری برگ، تهران
1377 : نمایشگاه گروهی، نقاشان معاصر ایران، در شهرهای مختلف کشور ایالات متحده (تگزاس، نیویورک و شیکاگو) و کی‌یف در اکراین
1377 : نمایشگاه گروهی، گالری برگ، تهران
1379 : نمایشگاه گروهی، «هنر عرفانی»، موزه‌ی هنرهای معاصر، تهران
1383 : نمایشگاه گروهی، «جهان اسلام»، گالری صبا، تهران
1384 : نمایشگاه گروهی، گالری صبا، تهران
1384 : نمایشگاه گروهی، موزه‌ی هنرهای معاصر تهران
1384 : نمایشگاه گروهی طراحی معاصر، گالری هما، تهران
1384 : نمایشگاه گروهی، فرهنگسرای نیاوران، تهران
1387 : نمایشگاه گروهی، موزه‌ی امام علی، تهران
1388 : نمایشگاه گروهی، انجمن هنرمندان ایران، تهران
1391 : نمایشگاه گروهی، انجمن هنرمندان ایران، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی، «96+»، گالری افرند، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «فروش آزاد»، گالری طراحان آزاد، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «امرداد»، گالری افرند، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «نمایشگاه تابستانه»، گالری ماه، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «نمایشگاه نقاشی»، گالری شکوه، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «من سهراب سپهری»، موزه گالری دیدی، مازندران
1397 : نمایشگاه گروهی، «دفترچه»، گالری افرند، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «طراحی به مثابه زیستن»، خانه هنرمندان ایران، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «به یاد شروه»، گالری شروه، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «نمایشگاه نقاشی»، گالرى خطِ سفيد، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «طراحان معاصر»، نگارخانه فرشته، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «نئواكسپرسيونيسم در هنرمعاصرايران»، گالری شیرین، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «10 - 20 - 30»، گالری آزاد، تهران
بینال ها:
1376 : مراسم دوسالانه‌ی طراحی، موزه‌ی هنرهای معاصر تهران
1377 : مراسم نقاشی دوسالانه، موزه‌ی هنرهای معاصر تهران، ایران
جوایز:
1364 : کسب جایزه و دیپلم افتخار، نمایشگاه بین‌المللی نقاشی معاصر در مونت‌کارلو، موناکو