مهشید اسدالهی

بیوگرافی:لیسانس مدیریت هنری از دانشگاه سوره سال ۹۴
فوق لیسانس MBA از دانشگاه آزاد سال ۹۷

شروع فعالیت هنری از سال ۱۳۹۷ زیر نظر استاد واهیک هارتونیان"