مینا محمدی سرشت

نمایش های انفرادی:
گالري گلستان ١٣٩٤
گالري گلستان ١٣٩٢
گالری باران ١٣٨٣
گالری افرند ١٣٨١
نمایش های گروهی:
گالری این/جا ۱۳۹۹
گالری فرشته ۱۳۹۷
موزه ماكرو (رُم-ايتاليا)٢٠١٥
سالاسانتاريتا (رُم-ايتاليا)٢٠١٤
تِمپِل يونيورسيتي (رُم-ايتاليا) ٢٠١٤
صد اثر صد هنرمند گالري گلستان ١٣٩٣
صد اثر صد هنرمند گالری گلستا ن ١٣٩٠
خانه هنرمندان ١٣٨٨
گالری هما(منتخب نسل نو)١٣٨٥
گالری سعدآباد ١٣٨٤
گالری فیروزه ١٣٨١
گالری برگ (دو نفره) ١٣٧٩
گالری هفت ثمر ١٣٧٨
جوایز:
یکی از برندگان مسابقه اینستالیشن در شهر کمیلیانو در ایتالیا ٢٠١٣

متولد ١٣٥٦ تهران
لیسانس نقاشی از دانشکده هنرومعماری دانشگاه آزاد اسلامی
فوق لیسانس از آکادمی هنرهای زیبای رُم(ايتاليا)