نادیا شمس

متولد ۱۳۶۷

کارشناس ارشد نقاشی، دانشگاه هنر تهران، اصفهان

عضو انجمن نقاشان ایران

شرکت در حدود سی نمایشگاه گروهی نقاشی، اینستالیشن و ویدئو در گالری های متعدد ایران و برپایی دو نمایشگاه انفرادی

برگزیده اولین سمپوزیسیم نقاشی تهران، موزه قصر، ۱۳۹۲
دریافت جایزه ویژه پرویز ملک برای مجموعه خود زن، ششمین منتخب نسل نو، گالری شیرین و هما، تهران ۱۳۹۰
تقدیر شده در کارگاه و نمایشگاه طراحی، موسسه فرهنگی هنری صبا، تهران ۱۳۸۹