نسترن صفایی

بیوگرافی:
1383 : دریافت مدرک فوق دیپلم در رشته‌ی گرافیک، دانشگاه سوره، تهران
نمایش های انفرادی:
1383 : نمایشگاه انفرادی، نمایشگاه نقاشی، انجمن هنرمندان ایران، تهران
1387 : نمایشگاه انفرادی مجسمه‌سازی، گالری اثر، تهران
1387 : نمایشگاه انفرادی نقاشی، باغ موزه‌ی هنر ایران، تهران
1391 : نمایشگاه انفرادی مجسمه‌سازی، گالری اعتماد، تهران
نمایش های گروهی:
1381 : نمایشگاه گروهی، «نمایشگاه نقاشی و مجسمه‌سازی»، گالری هنر، تهران
1382 : نمایشگاه گروهی، «نمایشگاه نقاشی»، لبنان
1385 : نمایشگاه گروهی، دومین نمایشگاه جهانی پوسترهای دانشجویی، نووی ساد
1385 : نمایشگاه گروهی، نمایشگاه مجسمه‌سازی گروه «معکوس»، گالری اثر، تهران
1385 : نمایشگاه گروهی، اولین جایزه‌ی جهانی مسابقات پوستر ادیان توحیدی، موزه‌ی هنرهای معاصر امام علی، تهران
1386 : نمایشگاه گروهی، دومین رقابت بین‌المللی پوستر و انیمیشن های کامپیوتری، «ضد ایدز»، کی‌‌یف
1386 : نمایشگاه گروهی پوستر کودکان، «زیگزاگ»، گالری تهران
1387 : نمایشگاه گروهی پوستر، انجمن هنرمندان ایران، تهران
1387 : نمایشگاه گروهی مجسمه‌سازی، «معکوس»، گالری 10، تهران
1388 : نمایشگاه گروهی مجسمه‌سازی، «فجر»، موزه‌ی هنرهای معاصر تهران
1388 : نمایشگاه گروهی، «مجسمه‌های کوچک»، انجمن مجسمه‌سازان ایران، انجمن هنرمندان ایران، تهران
1390 : نمایشگاه گروهی، «باغ کارخانه»، گالری محسن، تهران
1390 : نمایشگاه گروهی، «13x16 پرتره»، گالری اعتماد، تهران
1390 : نمایشگاه گروهی، «جوهر نفس/یک پروژه‌ی شخصی»، گالری هفت ثمر، تهران
1390 : نمایشگاه گروهی، «تی‌وی»، گالری محسن، تهران
1390 : نمایشگاه گروهی، «عذاب و وجد»، گالری شیرین، تهران
1390 : نمایشگاه گروهی، «انجام نشده»، گالری محسن، تهران
1390 : نمایشگاه گروهی، «پایان جهان»، نمایشگاه گروهی سه روزه، سنندج
1390 : نمایشگاه گروهی، «باغ کارخانه»، گالری محسن، تهران
1390 : نمایشگاه گروهی، «مجسمه‌های کوچک»، اتحادیه‌ی مجسمه‌سازان ایران، گالری فروهر، تهران
1391 : نمایشگاه گروهی، «یک مرد»، گالری آن، تهران
1391 : نمایشگاه گروهی، «چرخه»، نمایشگاه عکس، سنندج
1391 : نمایشگاه گروهی، «سینرژی 1»، گالری سین، تهران
بینال ها:
1384 : شرکت در اولین دوسالانه‌ی پوسترهای فن چاپ ایران، انجمن هنرمندان ایران، تهران
1385 : شرکت در چهارمین دوسالانه‌ی بین‌المللی نقاشی دنیای اسلام، موسسه‌ی فرهنگی و هنری صبا، تهران
1390 : شرکت در ششمین دوره‌ی نمایشگاه دوسالانه‌ی مجسمه سازی، فرهنگسرای نیاوران، تهران