هوفر حقیقی

1362، تهران. عکاس، استاد دانشگاه، نویسنده و کیوریتور. کارشناس ارشد عکاسی. حقیقی تاکنون در 3 نمایشگاه انفرادی و بیش از 20 نمایشگاه گروهی در ایران، اسکاتلند، کانادا، انگلیس و هند شرکت داشته است و در 3 نمایشگاه به عنوان کیوریتور فعالیت کرده است. حقیقی از سال 92 روی رابطه‌ی پدیدارشناسی و عکاسی کار می‌کند و ورکشاپ‌هایی هم در این زمینه با عنوان “خوانش مشارکتی عکس” برگذار کرده است.