پرستو فروهر

نمایش های انفرادی:
1380 : نمایشگاه انفرادی، «نقطه‌ی کور»، فرهنگسرای استاوانگر، نروژ
1381 : نمایشگاه انفرادی، «کفش ها رو بکنید!»، گالری دِ لیگت، فرانکفورت
1381 : نمایشگاه انفرادی، «نقطه‌ی کور»، گالری گلستان، تهران / آلمان
1382 : نمایشگاه انفرادی، «هزار و یک روز»، گالری ملی در موزه‌ی هامبورگر بانهوف، برلین
1383 : نمایشگاه انفرادی، «تزئینی»، موزه‌ی شهر، کریلزهایم
1390 : نمایشگاه انفرادی، «او مرا می‌کشد، او مرا نمی‌کشد»، گالری کارین زاکس، مونیخ
1390 : نمایشگاه انفرادی، «اتاق نوشته‌شده»، بنیاد مِرتس، تورین
1390 : نمایشگاه انفرادی، «ساختارهای زینتی»، گالری شهر، زاربروکن
1391 : نمایشگاه انفرادی، «بازی-خانگی ممنوع»، آکادمی فضای هنری، وین‌گارتِن
1392 : نمایشگاه انفرادی، «زمانه‌ی پروانه‌ها»، گالری هینترلاند، وین
نمایش های گروهی:
1380 : نمایشگاه گروهی، فرانکفورتر کروز، سالن هنری شِرین، فرانکفورت
1380 : نمایشگاه گروهی، «تغییر صحنه‌ی 19» ، موزه‌ی هنرهای مدرن، فرانکفورت
1380 : نمایشگاه گروهی، «مهاجرت»، موزه‌ی بانوان، بُن
1381 : نمایشگاه گروهی، «منبع بعنوان الهام»، بنیاد فرانکه، شهر هاله (زاله)
1381 : نمایشگاه گروهی، «سلام کن و دست خداحافظی تکان بده»، گالری هوهِن‌لوهه و کالب، وین
1382 : نمایشگاه گروهی، «مارس-آرت و جنگ»، نیو گالری و موزه‌ی یوئانِئوم، گراتس
1382 : نمایشگاه گروهی، «ضیافت»، آرهوس
1382 : نمایشگاه گروهی، «زیبا»، گالری آکادمی هنر لایپزیگ
1382 : نمایشگاه گروهی، «زنِ ایرانی»، موزه‌ی بانوان، بُن
1382 : نمایشگاه گروهی، «مارس-آرت و جنگ»، نیو گالری، گراتس
1390 : نمایشگاه گروهی، «نقش و نگار سیاسی»، گالری ایفا، برلین و اشتوتگارت
1390 : نمایشگاه گروهی، «تشویش اذهان عمومی»، رودا اشتِن، گوتنبرگ
1390 : نمایشگاه گروهی، «ژِست زینتی»، خانه‌ی هنرمندان، دورتموند
1390 : نمایشگاه گروهی، «زندگی»، 12 هنرمند معاصر ایرانی، مرکز نمایشگاهی بیروت
1390 : نمایشگاه گروهی، «20 سال حضور»، موزه‌ی هنرهای مدرن، فرانکفورت
1391 : نمایشگاه گروهی، «فیل در تاریکی»، بنیاد دِوی، دهلی
1391 : نمایشگاه گروهی، «فِمینیست و ...»، موزه‌ی کارخانه‌ی تُشَک، پیتسبرگ
1391 : نمایشگاه گروهی، «هلال حاصلخیز»، موزه‌ی هنر دانشگاه پرینستون، نیوجرسی
1391 : نمایشگاه گروهی، هفتمین سه‌سالانه‌ی معاصر آسیا پاسیفیک، گالری هنری کوئینزلند
1391 : نمایشگاه گروهی، «کُشتن»، کاخ هنر، ارلانگن
رزیدنسی:
1363 : دریافت مدرک لیسانس هنر از دانشگاه تهران1371 : دریافت مدرک فوق لیسانس از دانشکده‌ی هنر آفِنباخ، هِسِن1380 : دریافت کمک هزینه‌ی تحصیلی از بنیاد فرهنگی هِسِن1380 : دریافت کمک هزینه‌ی تحصیلی از بنیاد هنر، آلمان1383 : دریافت کمک هزینه‌ی تحصیلی از خا
بینال ها:
1380 : شرکت در دومین دوره‌ی دوسالانه‌ی برلین، آلمان
1388 : شرکت در دوسالانه‌ی زنان هنرمند اینچئون، کره‌ی جنوبی
1389 : نمایشگاه گروهی، «خاطرات پوشیده»، چهاردهمین دوره‌ی دوسالانه‌ی دانا، فِرارا
1390 : دوسالانه، «م(ر)اقبه»، دوسالانه‌ی هنرهای آسیایی، موزه‌ی ملی هنرهای زیبای تایوان
1392 : شرکت در پنجمین دوره‌ی دوسالانه‌ی مسکو
1392 : شرکت در چهارمین دوره‌ی دوسالانه‌ی سالونیک
1392 : شرکت در دوسالانه‌ی گوتنبرگ
1396 : دوسالانه‌ی «هنر شادی»، مانیف دِ آرت 8: دوسالانه‌ی کِبِک، کانادا
جوایز:
1391 : برنده‌ی جایزه‌ی سوفی فون لا-روشه، شهر اُفِنباخ، آلمان