کامیار مینوکده

بیوگرافی:
متولد ۱۳۵۷، تهران، ایران
تحصیلات
دریافت مدرک دیپلم نقشه کشی با کامپیوتر
دریافت مدرک کاردانی عکاسی و فیلمبرداری
دریافت مدرک کارشناسی حرفه ای تدوین فیلم از دانشگاه جامع علمی کاربردی
نمایش های انفرادی:
سال ۱۳۸۸ برگزاری نمایشگاه عکس انفرادی در "کافه عکس" و "آرت سنتر"
سال ۱۳۸۹ برگزاری نمایشگاه عکس انفرادی ”خیمه ها و نجواها“ در تالار وحدت - بنیاد رودکی
سال ۱۳۹۴نمایشگاه انفرادی عکس ”دوگانههای موازی“ در گالری سایه
نمایش های گروهی:
سال ۱۳۸۵ شرکت در بخش عکس های برگزیده "تصویر سال ۱۳۸۵ "
سال ۱۳۸۸ برگزاری نمایشگاه عکس گروهی در "کافه عکس" و "آرت سنتر"
سال ۱۳۹۲ برگزاری نمایشگاه عکس گروهی در گالری "کارگاه هن"
سال ۱۳۹۳ برگزاری نمایشگاه عکس گروهی نوروز در گالری "کارگاه هن"
سال ۱۳۹۳ شرکت درنمایشگاه مجموعه هنری خاور میانه MERCIER & BAUME در Gallery RIRA در DUBAI-DIFC
سال ۱۳۹۴ شرکت درنمایشگاه گروهی "جوان تر از زندگی" در گالری شیرین
سال ۱۳۹۴نمایشگاه انفرادی عکس ”دوگانه های موازی“ در گالری سایه
سال ۱۳۹۴ شرکت در حراج آثار هنری کارگاه هنر
سال ۱۳۹۷ شرکت درنمایشگاه گروهی تهران مونوکساید (کیوریتور و مدیر پروژه: نگار فرجیانی)