کتایون کرمی

بیوگرافی:
1364 : دریافت مدرک دیپلم دبیرستان، تهران
1365 : شرکت در دوره‌ی پیش‌دانشگاهی، دانشگاه فنی خاورمیانه، آنکارا، ترکیه
نمایش های گروهی:
1383 : نمایشگاه گروهی، «من عاشق محیط پیرامونی خود هستم»، مرکز آفرینش‌های هنری نیاوران، تهران
1384 : نمایشگاه گروهی، انجمن عکاسی ایرانشهر (هنرمند مهمان)، کرایووا، رومانی
1385 : نمایشگاه گروهی، «آن روی دیگر»، گالری راه ابریشم، تهران
1387 : نمایشگاه گروهی، خودنگاره‌ها، گالری آزاد، تهران
1388 : نمایشگاه گروهی، پاریس فوتو، کروزِل دو لوور، پاریس
1388 : نمایشگاه گروهی، خودنگاره‌ها، نمایشگاه‌گردانی شده بتوسط علی اتحاد، گالری آزاد، تهران
1389 : نمایشگاه گروهی، پاریس فوتو، کروزِل دو لوور، پاریس، فرانسه
1389 : نمایشگاه گروهی، «بیمزار»، گالری آزاد، تهران
1389 : نمایشگاه گروهی، «۱۳۸۹»، نمایشگاه‌گردانی شده بتوسط آزیتا شرف‌جهان، گالری آزاد، تهران
1389 : نمایشگاه گروهی، «دیگری»، گالری محسن، تهران
1390 : نمایشگاه گروهی، «شهری خوب برای رویاپردازان»، نمایشگاه‌گردانی شده بتوسط مملی شفاهی، گالری نیکولاس سیلین، پاریس، فرانسه
1390 : نمایشگاه گروهی، «زبانِ تن»، گالری فا، کویت
1392 : نمایشگاه گروهی،‌ «باد ما را با خود خواهد برد»، نمایشگاه‌گردانی شده بتوسط بریجیت برولوآ، اورو، نورماندی، فرانسه
1394 : نمایشگاه گروهی، بس که آهسته غرق مي شود، گالری طراحان آزاد، تهران
1395 : نمایشگاه گروهی، وضعیتِ نامشخص، شماره شش، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی، حریص، گالری ثالث، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «چهل - پنجاه - شصت»، گالری طراحان آزاد، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «من»، گالری آتلیه‌ی کبود، تبریز
1398 : نمایشگاه گروهی، «من»، گالری امروز، اصفهان
1398 : نمایشگاه گروهی، «فراموشی و تهییج غیر عادی حافظه»، گالری راه ابریشم - پارک لاله، تهران
1399 : نمایشگاه گروهی، «من»، گالری هان، شیراز
جوایز:
1381 : کسب جایزه‌ی نخست جوایز ایبدا، دبی، امارات متحده‌ی عربی