کوروش شیشه گران

بیوگرافی:
1346 : دریافت دیپلم نقاشی از مدرسه‌ی هنرهای تجسمی، تهران
1353 : دریافت مدرک کارشناسی در رشته‌ی طراحی داخلی از دانشکده‌ی هنرهای تزئینی، دانشگاه تهران
نمایش های انفرادی:
1352 : نمایشگاه انفرادی، گالری مس، تهران
1353 : نمایشگاه انفرادی، دانشگاه ملی ایران و گالری مس، تهران
1355 : نمایشگاه انفرادی، گالری ایران و گالری مس
1357 : نمایشگاه انفرادی، «هنر برای تولید»
1368 : نمایشگاه انفرادی، «مجموعه خطوط موجدار»، گالری کلاسیک
1369 : نمایشگاه انفرادی طراحی، «جنگ»، گالری گلستان، تهران
1371 : نمایشگاه انفرادی، «خطوط موجدار»، گالری گلستان، تهران
1375 : نمایشگاه انفرادی، گالری آریا، تهران
1376 : نمایشگاه انفرادی، گالری گلستان، تهران
1386 : نمایشگاه انفرادی نقاشی، گالری خاک، تهران
1391 : نمایشگاه انفرادی، گالری اُپرا، لندن
نمایش های گروهی:
1352 : نمایشگاه گروهی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
1352 : نمایشگاه گروهی، نمایشگاه بین‌المللی نقاشی، تهران
1354 : نمایشگاه گروهی نقاشی، به گرامیداشت دهمین سالگرد گالری ایران، تهران
1355 : نمایشگاه گروهی نقاشی، به گرامیداشت چهاردهمین سالگرد گالری مس
1355 : نمایشگاه گروهی پوستر
1356 : نمایشگاه گروهی، «واش‌آرت»، واشینگتن، ایالات متحده
1358 : نمایشگاه گروهی پوستر و اعلان، دانشگاه تهران
1358 : نمایشگاه گروهی پوستر، انجمن پژوهشگران ایران
1358 : نمایشگاه گروهی پوستر، انجمن نویسندگان ایران
1369 : نمایشگاه گروهی نقاشی، موزه‌ی هنرهای معاصر تهران
1369 : نمایشگاه گروهی نقاشی، موزه‌ی هنر معاصر تهران
1372 : نمایشگاه گروهی نقاشی، دبی
1375 : نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری برگ، تهران
1378 : نمایشگاه گروهی، نمایشگاه هنرهای معاصر ایران، لندن
1378 : نمایشگاه گروهی، نمایشگاه هنر های معاصر ایران، سوئیس
1378 : نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری طراحان آزاد، تهران
1378 : نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری سازمان هنرمندان ایران
1380 : نمایشگاه گروهی، مرکز نمایشگاهی مریدین، ایالات متحده
1380 : نمایشگاه گروهی، مرکز باربیکن، لندن
1385 : نمایشگاه نقاشی گروهی، گالری خاک، تهران
1392 : نمایشگاه گروهی، گالری اُپرا، لندن
1392 : نمایشگاه گروهی، «از مدرن تا معاصر»، گالری خاک، دبی
1392 : نمایشگاه گروهی، نقد و بررسی سالیانه‌ی گالری خاک، تهران
1393 : نمایشگاه گروهی، نقد و بررسی سالیانه‌ی گالری خاک، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی، «96+»، گالری افرند، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «فروش آزاد»، گالری طراحان آزاد، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «امرداد»، گالری افرند، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «نمایشگاه سالانه»، گالری خاک، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «ششمین جشنواره بین‌المللی هنر برای صلح»، پردیس ملت، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «هنرمندان نوگرا از دیروز تا امروز»، سهراب، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «هنرمندان نوگرا از دیروز تا امروز»، سهراب، تهران
بینال ها:
1370 : شرکت در نخستین نمایشگاه دوسالانه‌ی نقاشی ایران
1378 : شرکت در نهمین مراسم دوسالانه‌ی هنرهای آسیا، بنگلادش
1382 : شرکت در مراسم دوسالانه‌ی بین‌المللی پکن، چین
جوایز:
1379 : برنده‌ی «گواهینامه‌‌ی شایستگی» از نخستین دوسالانه‌ی جهان اسلام