کوشا موسوى

نمایش های گروهی:- نمایشگاه گروهی RUN TEH RUN، ١٣٩٥ گالری سایه- تهران
- نمایشگاه گروهی "روی کاغذ بی نام"، ١٣٩٥ پروژه های نیومدیا - تهران
- هفتمین نمایشگاه چاپهای دستی کوچک ١٣٩٥ آتلیه چاو - تهران، گالری فرزاد - مشهد، گالری یادگاران – کرمان، Chicago Printmakers collaborative – شیکاگو/ آمریکا، IL Folio 74B – ميلان/ ایتالیا ،  گالری آفرینش - کرمانشاه، Sagene Kunstmie – اُسلو/ نروژ
- چهارمین نمایشگاه سالانه تبادل چاپ دستی، ١٣٩٥ گالری لاله - تهران
- نمایشگاه گروهی "سایه‌ها جلد6"، ١٣٩٦ گالری سایه - تهران
- نمایشگاه گروهی "بعد از آخر الزمانی "، ١٣٩٦ گالری ایده پارسی - تهران
- نمایشگاه گروهی "روی کاغذ (عکاسی) بی‌نام"، ١٣٩٦ پروژه های نیومدیا - تهران
- نمایشگاه گروهی "تهران مک‌دونالد ندارد"، ١٣٩٦ گالری دنا - تهران
- نمایشگاه گروهی، ١٣٩٦ - سن سباستیان/ اسپانیا
- نمایشگاه گروهی، "چگونگی"،١٣٩٦ گالری سایه - تهران
- نهمین نمایشگاه بین المللی تبادل چاپ دستى IPE استدیوهای بنکس میل - دربی/ انگلیس
- نمایشگاه گروهی عکس "تهران"، ١٣٩٦ گالری شلمان – تهران
- پنجمین نمایشگاه سالانه تبادل چاپ دستی، ١٣٩٦ گالری لاله - تهران
- نمایشگاه گروهی، "سروده ‌های روی داربست" ،  ١٣٩٧ گالری سایه - تهران
- نمایشگاه گروهی چاپ دستی، ١٣٩٧ گالری آریج – تورونتو /کا‌نادا،  گالری تاروپود – شیراز
- نمایشگاه انفرادی،  پارازیتهای شهری ١٣٩٧ - اتاق برق گالری دستان– تهران
- نمايشگاه گروهى " خودِ در ادراكى ديگر "، ١٣٩٧ گالرى سايه - تهران
- نمايشگاه گروهى " Vadian im Iran "، ١٣٩٧ Kunst Kiosk - سنت گالن/سوئيس
- نمايشگاه گروهى " من، سهراب سپهرى " ، ١٣٩٧ موزه ديدى - مازندران
- نمايشگاه گروهى MINIPRINT BERLIN، ١٣٩٧ Galleri Heike Arndt، برلين/آلمان
- نمايشگاه گروهى " from Tehran with Love " ١٣٩٧ Hinterland Galerie - وين/اتريش
- ششمين نمایشگاه سالانه تبادل چاپ دستی، ١٣٩٧ گالری لاله - تهران
- نمايشگاه گروهى " قطعه هاى گمشده " ١٣٩٨ گالرى پلتفرم ٣ - تهران
- نمايشگاه گروهى آرت پى ١٣٩٨ گالرى فرمانفرما - تهران
- نمايشگاه گروهى چاپ دستى ١٣٩٨ گالرى تِم - تهران
- نمايشگاه گروهى " تن ها " ١٣٩٨ گالرى آرتيبيشن - تهران
- فستيوال "دسترسى محدود ٨ " ١٣٩٨ گالرى پروژه هاى آران/جامعه نيومديا - تهران
- نمايشگاه گروهى " تكثير " ١٣٩٨ گالرى آرتيبيشن - تهران
- نمايشگاه گروهى MINIPRINT BERLIN، ١٣٩٨ Galleri Heike Arndt، برلين/آلمان
- نمايشگاه گروهى " Metamorphosis " ١٣٩٨ Raum für drastische Maßnahmen - برلين/آلمان
- هفتمين نمایشگاه سالانه تبادل چاپ دستی، ١٣٩٨ گالری لاله - تهران
- نمايشگاه گروهى چاپ دستى ١٣٩٨ گالرى موتورخونه - شيراز
- نمايشگاه گروهى " رستاك هنر " ١٣٩٨ گالرى فرمانفرما - تهران

كوشا موسوى
– فارغ التحصيل رشته معمارى و طراحى داخلى از آلمان
او اکنون در برلين و تهران مشغول به كار است.