گلرخ نفیسی

بیوگرافی:
1375 : دیپلم ریاضی - فیزیک، مرکز پیش‌دانشگاهی قدس، تهران
1379 : کارشناسی طراحی صنعتی، دانشگاه هنر تهران
1387 : کارشناسی تصویرسازی، آکادمی ویلیام دِکونینگ، رتردام
1389 : تحصیل پایه در آکادمی ریتوِلد، آمستردام
1389 : کارشناسی هنرهای بصری صوتی، آکادمی گریت
نمایش های انفرادی:
1393 : نمایشگاه چیدمان انفرادی، «آپارتمان شماره ۸»، ساختمان متروکه، تهران
1393 : نمایشگاه انفرادی، «خانه، حماسه‌ی آشپزخانه»، گالری محسن، تهران
1396 : پروژه، چیدمان و پرفورمانس انفرادی، «جابجایی»،‌ پلتفرم داربست، گالری محسن، تهران
1396 : نمایشگاه انفرادی، «غمباد»، گالری مرداد، بندرعباس
نمایش های گروهی:
1393 : نمایشگاه گروهی، «جهان پهلوان»، گالری شیرین، تهران
1394 : نمایشگاه گروهی، «پشت مرزها»، تهران
1394 : نمایشگاه گروهی، «روایت‌های گوناگون»، گالری دنا، تهران
جوایز:
1381 : برنده‌ی جایزه‌ی اول در رقابت طراحی محیطی دانش آموزان تهران
1383 : جایزه ی تقدیر یونیسف