علیرضا اسپهبد

بیوگرافی:
1350 : فارغ‌التحصیلی از دانشکده‌ی پسرانه‌ی هنرهای زیبای تهران
1354 : فارغ‌التحصیلی از دانشکده‌ی هنرهای تزئینی
1356 : تحصیل در گُلداِسمیث، دانشگاه لندن، دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌ی هنرهای زیبا با گرایش قلم‌زنی و لیتوگرافی
نمایش های انفرادی:
1351 : نمایشگاه انفرادی، «انسان و پرنده»، تالار قندریز، تهران
1354 : نمایشگاه انفرادی، «کلاغ‌ها»، گالری سیحون، تهران
1354 : نمایشگاه انفرادی، گالری لوترک، تهران
1356 : نمایشگاه انفرادی، «طراحی سیاه قلم»، گالری بدفورد هاوس، لندن
1357 : نمایشگاه انفرادی، دانشگاه لندن، انگلستان
1360 : نمایشگاه انفرادی، «زغال روی بوم»، گالری گلستان، تهران
1380 : نمایشگاه انفرادی، «انسانِ الفبا»، گالری سیحون، تهران
1398 : نمایشگاه انفرادی، «اتاق علیرضا»، تالار این/جا، تهران
نمایش های گروهی:
1351 : نمایشگاه گروهی، تالار قندریز، تهران
1354 : نمایشگاه گروهی، جشن صدمین سالگرد تاسیس گالری ایران، گالری ایران، تهران
1362 : نمایشگاه گروهی، گالری سیحون، تهران
1370 : نمایشگاه گروهی، «آثار زغالی»، گالری گلستان، تهران
1379 : نمایشگاه گروهی، «چهل سال هنر معاصر ایران»، مرکز باربیکَن لندن
1397 : نمایشگاه گروهی، «فروش آزاد»، گالری طراحان آزاد، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «صورتان»، گالری هما، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «10 - 20 - 30»، گالری آزاد، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «خانم و آقای هنرمند»، گالری فرمانفرما، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «نمایشگاه نقاشی و مجسمه»، نگارخانه سروناز، شیراز