پلتفرم ویژن بعنوان اولین پایگاه احراز تمام آنلاین اصالت گواهینامه‌های آثار هنری هنرمندان در قید حیات، بر آن شده‌است تا ضمن ساماندهی گواهینامه‌های مختلف صادر شده پیشین خود امکان احراز اصالت گواهینامه‌های جدید برای صادر کننده و دریافت کننده را فراهم آورد. همچنین این سایت با ایجاد خدمات آنلاین، فرآیند صدور و چاپ گواهینامه را برای مجموعه‌دارانی که نیاز به صدور گواهینامه‌ برای اثر خود دارند را تسهیل نموده‌است.

تعریف و صدور گواهینامه

صادرکننده، متقاضی، فروشنده یا هنرمند اثر در حین فروش اثر خود با درخواست صدور گواهینامه در حین تحویل اثر گواهینامه را تایید خواهدکرد. سپس مشخصات گواهینامه‌های صادرشده در پایگاه داده‌ای وبسایت ویژن برای فرد دارنده گواهینامه در هر زمانی قابل استعلام و تایید اصالت است.

چاپ گواهینامه

با امکان خودکار وبسایت این قابلیت وجود دارد تا پارامترهای موردنظر هر اثر در گواهینامه در فرم اصالت استاندارد پلتفرم ویژن قرار گیرد. در این سازوکار در هر لحظه به تعداد نامحدودی امکان صدور گواهینامه وجود دارد.

احراز اصالت

در هر گواهینامه یک کد عددی و یک کیوآر کد قرار میگیرد که دریافت‌کننده گواهینامه با ورود به سایت ایرانشهرویژن و واردکردن کد مربوطه قادر به مشاهده تصویر گواهینامه موردنظر خود خواهدبود. در نتیجه جلوی صدور گواهینامه‌های جعلی گرفته‌خواهدشد. بدیهی‌ست تا ایجاد سازوکار کارشناسی صحیح و اصولی پلتفرم ویژن صرفا تا اطلاع بعدی فقط برای آثار هنرمندان در قید هیات گواهینامه صادر خواهدکرد.

سامانه احراز هویت اصالت اثر هنری

کد یکتای اثر هنری خود را در زیر وارد کرده و روی دکمه سرچ کلیک نمایید: