مرکز بین‌المللی هند

شماره تلفن گالری: +9111246194
آدرس وب سایت: http://iicdelhi.nic.in/
ساعات کاری گالری: از 12:00 تا 12:00 صبح
آدرس پستی: هندوستان | دهلی 110003 | دهلی نو | عمارت لودهی | باغ لودهی | مکس میولر مارگ | شماره‌ی 40