موزه خصوصی صلصالی

شماره تلفن گالری: +9714438096
آدرس وب سایت: http://www.salsalipm.com/
ساعات کاری گالری: از 10:00 صبح تا 07:00 عصر
آدرس پستی: امارات متحده عربی | دوبی | خیابان السرکال | خیابان الخلیل اول | القوز 1