نگارخانه دانشگاه هنر تهران

شماره تلفن گالری: +982166733401
ساعات کاری گالری: از 10:00 صبح تا 07:00 عصر
آدرس پستی: خیابان انقلاب | روبه روی تئاتر شهر | کوچه بالاور | نگارخانه دانشگاه هنر تهران