کَپیتال آرت لندن

شماره تلفن گالری: 04420885049
آدرس وب سایت: http://capitalartlondon.uk/
ساعات کاری گالری: از 10:00 صبح تا 04:00 عصر
آدرس پستی: انگلستان | لندن SE9 6SP | وِل هال پِرِید | شماره‌ی 13