گالری اُ (طبقه ۲)

شماره تلفن گالری: 02188324828
ساعات کاری گالری: 12 الی 20
آدرس پستی: خیابان سنایی، خیابان شاهین (خدری)، پلاک 18، طبقه ی دوم