گالری اُ

اُ گالری به مدیریت ارکیده درودی ، در پاییز ١٣٩٣ درهای خود را در قلب تهران بر روی مخاطبین گشود.  گالرى برآنست تا با معرفی آثار هنرمندان جوان و نوپا به بازار عمده‌ی هنر در سطحی منطقه‌ای و نیز بین‌المللی، جایگاهی درخور برای آنان یافته و از طریق همکاری نزدیک با صاحبنظران عرصه‌ی هنر، به نمایش آثاری ممتاز بپردازد که بازگو کننده‌ی فرهنگ و نگرش خالق خود باشند.

آدرس ایمیل گالری: info@ogallery.net
شماره تلفن گالری: 02188324828
آدرس وب سایت: http://ogallery.net/
ساعات کاری گالری: ۱۲ - ۲۰
اینستاگرام: https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/ogallerytehran/