گالری ایده

آدرس ایمیل گالری: idea.galleryy@gmail.com
شماره تلفن گالری: 02188348720
آدرس وب سایت: http://visualarts.ideaschool.ir/
ساعات کاری گالری: 16 - 20
اینستاگرام: https://www.instagram.com/idea.galleryy/