گالری خاک دبی

شماره تلفن گالری: 0971422605465
آدرس وب سایت: http://www.khakgallery.com/
ساعات کاری گالری: از 04:00 عصر تا 08:00 شب
آدرس پستی: دبی 14214 | مجتمع صنعتی 1 القوز | ساختمان کرت‌یارد | طبقه دوم