گالری دیبا

شماره تلفن گالری: 034225061
ساعات کاری گالری: از 05:00 عصر تا 09:00 شب
آدرس پستی: کرمان | خیابان شریعتی | کوچه شماره ١٩