گالری ساکشی

شماره تلفن گالری: +9122228230
آدرس وب سایت: http://www.sakshigallery.com/
ساعات کاری گالری: از 11:00 صبح تا 06:00 عصر
آدرس پستی: هندوستان 400005 | ممبئی | کولابا | خیابان پاستا لِین | شماره‌ی 3