گالری شولامیت نظریان

شماره تلفن گالری: 01213281096
آدرس وب سایت: http://www.shulamitnazarian.com/
ساعات کاری گالری: از 10:00 صبح تا 06:00 عصر
آدرس پستی: آمریکا | کالیفرنیا 90036 | لس آنجلس | خیابان لا بریای شمالی | شماره‌ی 616