گالری نگر

شماره تلفن گالری: +9821883150
آدرس وب سایت: http://www.negarartgallery.com/
ساعات کاری گالری: از 03:00 ظهر تا 08:00 شب
آدرس پستی: ایران l تهران | زیر پل کریم خان | بعد از تقاطع ایرانشهر | پلاک 154 | طبقه اول |