گالری هنرهای زیبای پردیس

شماره تلفن گالری: +9821664109
ساعات کاری گالری: از 10:00 صبح تا 04:00 عصر
آدرس پستی: تهران | خیابان انقلاب | خیابان قدس | ضلع شرقی دانشگاه تهران