ضمانت اصل بودن اثر

با توجه به تجربه یک دهه ای متخصصان ما در زمینه اصالت سنجی آثار هنری و با استفاده از ساز و کار های سیستماتیک چند مرحله ای تمامی آثار هنری که در این پلتفرم به فروش می رسند اصالت سنجی می گردند.

همچنین با راه اندازی  امکان خودکار، این قابلیت وجود دارد تا پارامترهای موردنظر هر اثر در گواهینامه در فرم اصالت استاندارد پلتفرم ویژن قرار گیرد. در هر گواهینامه یک کد عددی و یک کیوآر کد قرار می گیرد که دریافت‌کننده گواهینامه با ورود به ایرانشهرویژن و واردکردن کد مربوطه قادر به مشاهده تصویر گواهینامه موردنظر خود خواهدبود. در نتیجه جلوی صدور گواهینامه‌های جعلی گرفته‌خواهدشد. بدیهی‌ست تا ایجاد سازوکار کارشناسی صحیح و اصولی پلتفرم ویژن صرفا فقط برای آثار هنرمندان در قید هیات گواهینامه صادر خواهدکرد.