آدم‌های مقابل من

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نقاشی
آدم‌های مقابل من
مدادرنگی روی مقوا
۷۰x۵۰
۲۰۱۸