آشپزخانه از سری خوشبختی

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

چیدمان
آشپزخانه از سری خوشبختی
اسمبلاژ ترکیب مواد، کبریت، کشک، چاپ، رنگ روغن روی جلد کتاب
۱۵x۲۲x۴
۱۳۸۸

قطعه‌ای از آثار نمایش داده شده در نمایشگاه انفرادی هنرمند با عنوان “خوشبختی”.
از سری “آشپزخانه”، در گالری سین، تهران، زمستان ۱۳۸۸