از مجموعه جنگ، جنگ، تا پیروزی

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

چیدمان
از مجموعه جنگ، جنگ، تا پیروزی
اسمبلاژ کبریت، مجسمه‌های کوچک رِول، رنگ روغن، روی کتاب
۱۶x۱۱x۵
۱۳۹۰

قطعه‌ای از آثار نمایش داده شده در نمایشگاه انفرادی هنرمند با عنوان “جنگ، جنگ تا پیروزی”، در گالری هما، تهران، زمستان ۱۳۹۰