بدون عنوان اثر حسین تمجید

۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نقاشی
بدون عنوان اثر حسین تمجید
ترکیب مواد روی بوم-طناب
۹۰x۶۰
۲۰۱۷