بدون عنوان (از مجموعه آدمک سرخ)

نقاشی
بدون عنوان (از مجموعه آدمک سرخ)
مرکب روی کاغذ و برش پلاگسی گلاس
۱۰۰x۷۰
2019
شناسه محصول: BQ8VLC86X6 دسته: