بدون عنوان (از مجموعه آدمک سرخ)

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نقاشی
بدون عنوان (از مجموعه آدمک سرخ)
مرکب روی کاغذ و برش پلاگسی گلاس
۷۰x۵۰
2019