بدون عنوان (از مجموعه سکوت روشن)

نقاشی
بدون عنوان (از مجموعه سکوت روشن)
رنگ روغن روی بوم
۳۰x۳۰
1397
شماره اثر: 0
شناسه محصول: 6FOAYGBW88 دسته: ,