بدون عنوان (از مجموعه چاق و زیبا)

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نقاشی
بدون عنوان (از مجموعه چاق و زیبا)
ترکیب مواد روی بوم
۲۹.۵x۴۵.۵
1399

فروخته شده