بدون عنوان

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان

حجم
بدون عنوان
برنز
۲۸x۱۷x۱۰
۱۳۹۶

تکنیک این اثر : معکوس