بدون عنوان

نقاشی
بدون عنوان
اکریلیک روی بوم
۱۷۵x۲۱۵
۱۳۹۷
دسته: