بدون عنوان

نقاشی
اکریلیک روی ام. دی. اف.
۸x۸
دسته: