بدون عنوان

مداد رنگی، اکلیل، مداد و جوهرهندی روی کاغذ
۴۲x۳۰
شماره اثر: 161
برآورد قیمت: $10,000 - $15,000
قیمت فروش رفته: $12,000