خود

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نقاشی
خود
رنگ و روغن روی بوم
۱۲۰X۸۰
1394
شماره اثر: Array