قالتاق ها گل گاوزبان نمیخورند

نقاشی
قاتاق ها گل گاوزبان نمیخورند
راپید و خودکار روی مقوا
۶۴x۵۴
1399
شماره اثر: 0

در اغلب آثار من، موضوع انسان و حیوان (الاغ) مورد تاکید بوده است. در واقع اینها نماد متضادهای موجود در زندگی بشر هستند. از جمله نماد های متضاد مورد اشاره در آثار من میتوان به سیاهی و سفیدی، چاقی و لاغری، حماقت و عقلانیت، فقر و غنا و … اشاره کرد. این اثر تحت تاثیر ضعیف کشی های اخیر (به ویژه دخترکشی ها) که در کشور ما اتفاق می افتد شکل گرفته است.

شناسه محصول: BFAC4S7T6F دسته: