نجوا

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

نقاشی
نجوا
مداد و زغال روی مقوا
۵۰X۴۰
1399
شماره اثر: Array

در نبود تصور از اشیاء و انسان، آنچه می ماند فضایی است در تعلیق. فضایی شهودی و دیدنی که ادارک می شود.