نقاشی/ از مجموعه بی پایان

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

نقاشی
بی پایان
اکریلیک روی بوم
۱۰۰x۱۰۰cm
۱۳۹۸